Hide
Раскрыть

William Kuskin 1
  • 1 University of Colorado Boulder, 40 UCB, Boulder, Colorado 80309-0040, USA

Mapping the New Education Ecosystem
Introduction to the Special Issue

2018. No. 4. P. 9–20 [issue contents]

Professor William Kuskin — Professor of English, Vice Provost and Associate Vice Chancellor for Strategic Initiatives University of Colorado Boulder. E-mail: William.Kuskin@Colorado.edu

Citation: Kuskin W. (2018)

Kartirovanie novoy ekosistemy obrazovaniya
Vstupitel'noe slovo priglashennogo redaktora spetsial'nogo vypuska professora Uil'yama Kuskina

[

Mapping the New Education Ecosystem
Introduction to the Special Issue

]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no4, pp. 9-20.
BiBTeX
RIS