Hide
Раскрыть

Viktor Lavi

Performance pay and teachers’ effort, productivity and grading ethics

2010. No. 2. P. 63–110 [issue contents]

Translated from English

 

Citation: Lavi V. (2010) Oplata po rezul'tatam: vliyanie na ob"em i produktivnost' raboty uchiteley i printsipy otsenivaniya uchenikov (per. s angl. S. Kuchkovskoy) [Performance pay and teachers’ effort, productivity and grading ethics]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no2, pp. 63-110.
BiBTeX
RIS