Hide
Раскрыть

James Rozenbaum, Rick Settersten, Karija Takehiko

Market and Network Theories of the Transition from High School to Work: Their Application to Inustrialized Societies

2006. No. 3. P. 153–195 [issue contents]
Translated from English by D. Erschler.
Citation: Rozenbaum D., Settersten R., Takehiko K. (2006) Perekhod ot obucheniya k rabote v ramkakh teoriy rynka i teorii setey: ikh primenenie k industrializovannym obshchestvam (per. s angl. D.Ershlera) [Market and Network Theories of the Transition from High School to Work: Their Application to Inustrialized Societies]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no3, pp. 153-195.
BiBTeX
RIS