Hide
Раскрыть

Zadie Smith

Generation why?

2011. No. 1. P. 244–258 [issue contents]

DOI: 10.17323/1814-9545-2011-1-244-258

Citation: Smith Z. (2011) Eto zagadochnoe pokolenie (per. s angl. S. Kuchkovskoy) [Generation why?]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 244-258.
BiBTeX
RIS