Hide
Раскрыть

John Douglass1
  • 1 Center for Studies in Higher Education, University of California, Berkeley, 771 Evans Hall #4650, Berkeley, CA 94720-4650

Higher education’s new global order: How and why governments are creating structured opportunity markets

2011. No. 1. P. 73–98 [issue contents]
Citation: Douglass J. (2011) Novyy mirovoy poryadok v vysshem obrazovanii: kak i pochemu pravitel'stva sozdayut strukturirovannye rynki vozmozhnostey (per. s angl. N. Mikshinoy) [Higher education’s new global order: How and why governments are creating structured opportunity markets]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 73-98.
BiBTeX
RIS