Hide
Раскрыть

Vladimir Kuchurin

New textbook on Russian history for high schools (review)

2010. No. 3. P. 284–292 [issue contents]

Review of the textbook: O. N. Zhuravleva, T. I. Pashkova, D. V. Kuzin. Russian History: 10th Year. Textbook for High Schools. Ed. by R.Sh. Ganelina, Corresponding Member of RAS. Moscow: Ventana-Graf, 2008.

Citation: Kuchurin V. (2010) Retsenziya na novyy uchebnik istorii Rossii dlya sredney obshcheobrazovatel'noy shkoly [New textbook on Russian history for high schools]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no3, pp. 284-292.
BiBTeX
RIS