Hide
Раскрыть

Yaroslav Kuzminov1
  • 1 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation

Education during the Economic Crisis. Meeting of the Russian Public Council on Education Development, March 16, 2009, HSE

2009. No. 2. P. 172–186 [issue contents]
Citation: Kuzminov Y. (2009) Veroyatnoe vozdeystvie ekonomicheskogo krizisa na sistemu obrazovaniya i kachestvo chelovecheskikh resursov Rossii. Doklad Rossiyskogo obshchestvennogo soveta po razvitiyu obrazovaniya. Mart 2009 g. [Education during the Economic Crisis. Meeting of the Russian Public Council on Education Development, March 16, 2009, HSE]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no2, pp. 172-186.
BiBTeX
RIS