Hide
Раскрыть

John Douglass 

The Entrepreneurial State and Research Universities in the United States: Policy and New State-based Initiatives

2009. No. 1. P. 60–104 [issue contents]
DOI: 10.17323/1814-9545-2009-1-60-104
Citation: Douglass J. (2009) Predprinimatel'skaya aktivnost' shtatov i issledovatel'skie universitety v SShA: politika i novye initsiativy na urovne shtatov (per. s angl. S. Kuchkovskoy) [The Entrepreneurial State and Research Universities in the United States: Policy and New State5based Initiatives Translated from English by S. Kuchkovskaya]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 60-104.
BiBTeX
RIS