Hide
Раскрыть

Eduard Dneprov

Crisis of General Secondary education in the Late 19th century

2008. No. 4. P. 238–255 [issue contents]
Citation: Dneprov E. (2008) Krizis obshchego srednego obrazovaniya v kontse XIX v. (po materialam Osobogo soveshchaniya po delam dvoryanskogo sosloviya) [Crisis of General Secondary education in the Late 19th century]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no4, pp. 238-255.
BiBTeX
RIS