Hide
Раскрыть

Michael Barber, Mourshed Mona

Consistently high performance: Lessons from the world's top performing school systems. McKinsey&Company. 2007. Translated from English

2008. No. 3. P. 7–60 [issue contents]
Citation: Michael B., Mona M. (2008) Kak dobit'sya stabil'no vysokogo kachestva obucheniya v shkolakh. Uroki analiza luchshikh sistem shkol'nogo obrazovaniya mira (per. s angl.) [Consistently high performance: Lessons from the world's top performing school systems. McKinsey&Company. 2007. Translated from English]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no3, pp. 7-60.
BiBTeX
RIS