Hide
Раскрыть

Vladimir Ovchinnikov, Aleksandr Kovaldji

It Is Impossible to Invent Innovations: They Come from Real Life. An interview with V.F. Ovchinnikov and A.K. Kovaljee

2007. No. 1. P. 109–114 [issue contents]
Citation: Ovchinnikov V., Kovaldji A. (2007) «Innovatsii pridumyvat' nel'zya: oni idut ot samoy zhizni». Interv'yu s V.F. Ovchinnikovym i A.K. Koval'dzhi [It Is Impossible to Invent Innovations: They Come from Real Life. An interview with V.F. Ovchinnikov and A.K. Kovaljee]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 109-114.
BiBTeX
RIS