Hide
Раскрыть

William Brown

Sources of Funds and Quality Effects in Higher Education

2006. No. 1. P. 113–124 [issue contents]
Sources of Funds and Quality Effects in Higher Education // Economics of Education Review 20 (2001) 289-295. Translated from the English by D. Erschler.
Citation: Braun U. (2006) Istochniki finansirovaniya i ikh vozdeystvie na kachestvo obrazovaniya v vysshey shkole (per. s angl. D. Ershlera) [Sources of Funds and Quality Effects in Higher Education]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 113-124.
BiBTeX
RIS