Hide
Раскрыть

Anna Zadornova

A comment to Gordon C. Winston's paper by A.M. Zadornova

2005. No. 1. P. 118–122 [issue contents]
Citation: Zadornova A. (2005) Kommentariy k stat'e Gordona Vinstona "Subsidii, rynochnaya vlast' i obrazovatel'naya sreda: osobennosti ekonomiki i vysshego obrazovaniya" [A comment to Gordon C. Winston's paper by A.M. Zadornova]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 118-122.
BiBTeX
RIS