AvdeevaS., UvarovA., and TarasovaK. “Digital Transformation of Schools and Student’s Information and Communication Literacy”. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no. 1, Mar. 2022, pp. 218-43, doi:10.17323/1814-9545-2022-1-218-243.