SemenovaT., SologovaS., ZavadskyS., GrigorevskikhE., MargaryanA., TrashchenkovaD., AvakyanE., SokhinD., LitvinovaT., and SmolyarchukE. “Choosing a Lecture Format in Higher Pharmaceutical Education”. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no. 2, July 2022, pp. 216-33, doi:10.17323/1814-9545-2022-2-216-233.