AvdeevaS., UvarovA. and TarasovaK. (2022) “Digital Transformation of Schools and Student’s Information and Communication Literacy”, Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, (1), pp. 218-243. doi: 10.17323/1814-9545-2022-1-218-243.