SemenovaT., SologovaS., ZavadskyS., GrigorevskikhE., MargaryanA., TrashchenkovaD., AvakyanE., SokhinD., LitvinovaT. and SmolyarchukE. (2022) “Choosing a Lecture Format in Higher Pharmaceutical Education”, Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, (2), pp. 216-233. doi: 10.17323/1814-9545-2022-2-216-233.