DrugovaE.; ZhuravlevaI.; ZakharovaU.; SotnikovaV.; YakovlevaK. Artificial Intelligence for Learning Analytics and Instructional Design Steps: An Overview of Solutions. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, n. 4, p. 107-153, 22 Dec. 2022.