AvdeevaS., UvarovA., & TarasovaK. (2022). Digital Transformation of Schools and Student’s Information and Communication Literacy. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, (1), 218-243. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-1-218-243