[1]
AvdeevaS., UvarovA. and TarasovaK. 2022. Digital Transformation of Schools and Student’s Information and Communication Literacy. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow. 1 (Mar. 2022), 218-243. DOI:https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-1-218-243.